Közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Híveket, hogy a Magyar Falu Program „Egyházi
közösségi terek fejlesztése – 2021” keretében az MFP-EKT/2021 pályázaton Plébániánk
24 926 451 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatásból megvalósult:
A használaton kívüli közösségi terek korszerűsítése. A használaton kívüli csabacsűdi volt
lelkészlakás felújítása közösségi célokra.
A jó Isten áldását kérjük mindazokra, akik ebben a munkában segítették és támogatták
egyházközségünket.

Dr. Kiss Imre
plébános
Szent Klára Plébánia