Egyházfenntartás, a hívők anyagi hozzájárulása

Mire szolgál az egyház fenntartói járulék?

A plébániák önállóan gazdálkodnak és anyagilag önfenntartóak, nem az egyházmegye finanszírozza működésüket.

Külső forrás csak a hitoktatók fizetésére érkezik az állami költségvetésből. Az összes többi kiadást a plébániai közösség hívei biztosítják kétféle módon.

Az egyik a vasárnapi perselypénz, a másik az úgy nevezett egyházfenntartói járulék. Aki római katolikus hívő, az az Egyházhoz való tartozását az egyházfenntartói járulék befizetésével is kifejezi.

Amennyiben valaki banki átutalással kívánja befizetni az egyházfenntartói járulékot, kérjük írja be a közlemény rovatba: Egyházfenntartás és a lakcímét: utca házszám.

A kiadások általában a következők:

  • A templom és plébánia közüzemi díjai: villany, gáz, víz. Templom díszítése stb.
  • A templom és plébánia karbantartása, fölszerelése, fejlesztése, különféle beruházások…
  • Személyi kiadások: plébános, kántor, sekrestyés és esetleg egyéb alkalmazottak vagy közreműködők fizetése, illetve díjazása.

Az Egyházi Törvénykönyv a következőket írja: „Magyarországon a hívők önkéntes hozzájárulás útján vesznek részt az Egyház anyagi szükségleteinek fedezésében. Erre a hozzájárulásra nézve az az irányelv, hogy ez a kereső tagok évi átlagkeresetének egy százaléka (1%) legyen.” (1262. kánon) –

Ezt természetesen részletekben is meg lehet tenni: félévenkénti, negyedévenkénti vagy akár havonkénti befizetéssel, illetve átutalással.

A nyugdíjasok esetében ezt nem várja el az egyház, de akinek lehetősége van rá, támogassa, akár csekély mértékben is. – És természetesen ki-ki lelkiismeretében érzi és tudja, miként és mennyivel tud hozzájárulni ezen a téren is a közösség életéhez.

Amennyiben a plébánia saját költségvetéséből nem tudja finanszírozni a nagyobb kiadásokat, az Egyházmegye (püspökség) vagy közvetlen támogatást nyújt a szükséges mértékben, vagy pályázatokra való felhívással segít.

Szent Klára Plébánia Bankszámlaszáma: OTP 11733058-20011459

Előre is köszönjük, ha segítesz!