Világi elnök: Paraszt Attiláné Csilla
Jegyző: Vidácsné Szurgent Éva
Gazdasági bizottság: Bíró Gyula, Paraszt Attiláné Csilla, (Varga
Rezső, Szalontainé Ilona)
Gondnokok: Pintér Tibor és Keller Zsolt

Munkacsoportok

Liturgia: Dr. Borosné Veszeli Katalin, Jancsó Brigitta, (dr.
Kerepeczki Éva, Gömöriné Marika,
Vitális Éva, Paraszt Attiláné, Varga Rezső)

Családpasztoráció: Gyekiczkiné Piroska és Nagy Gábor
(Kerepeczki Éva és Gyalog Gergő)

Ifjúságpasztoráció: Bíró Gyula, Dr. Lipcsei Imre, Vincze János, Jancsó Brigitta

Hitoktatás: Gyekiczki Istvánné Piroska,
Vincze János, Huszár Éva és Jancsó Brigitta

Csabacsűdi fília: Kerek Mihály, Keller Zsolt, Kovács Jánosné Irénke, Nagy Gábor)

Cigány-pasztoráció: Dr. Lipcsei Imre, Parasztné Csilla

Karitász: Dr. Deák Edit, Daridáné Kati, Szántosi Attila (Andor Klára,
Nagy Gáborné Éva, Jancsóné Rózsika)

Ökumenizmus: Parasztné Csilla, Dr. Deák Edit

Kommunikáció: Gyekiczkiné Piroska, Jancsó Brigitta és Molnár
András

Zarándoklat: Szántosi Attila

Temetők: Nagy Gábor

Paraszt Attiláné (Csicsel Csilla)

Paraszt Attiláné (sz. Csicsel Csilla) vagyok, húsz éve a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola ének-zene tanára, az iskolai kórus és a zenei szakkörök vezetője.

Férjem Paraszt Attila, rendőr alezredes, a Szarvasi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője, gyermekeink: Attila és Csilla.


2002-ben mélyhegedű, kamaraművész diplomát, 2011-ben tanítói végzettséget, 2016-ban hitoktatói képesítést szereztem. Munkám mellett hitoktatóként öt évig tevékenykedtem, 24 éve vagyok tagja a Szarvasi Kamarazenekarnak, 13 éve a Szarvasi Krónika szerkesztőjeként helytörténettel is foglalkozom.

A 2018-as tanévtől a SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport külsős tagjaként segítem diákjaim képességeinek fejlesztését. Évente veszek részt különböző képzéseken, jelenleg egyházzenei továbbképzésre járok.

Egyházközségünk újra megválasztott világi elnökeként szeretném továbbra is segíteni és szervezni közösségünk zenei életét és fejlődését, mely lelki életünk kiapadhatatlan forrása.

Fontosnak tartom továbbá egymással és a más keresztény felekezetű testvéreinkkel meglévő jó kapcsolat további mélyítését: „Egy a test, és egy a lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek…” (Ef.4, 4-6).

Jancsó Brigitta

Hitoktató-hittanár. Mondhatom, hogy kisebb-nagyobb intenzitással gyermekkorom óta kötődöm a plébániához. Hitoktatóként fontosnak tartom a gyermekek Istenre való nyitottságát élesztgetni.

Az Élet Forrásához vezetni, személyes istenkapcsolatra segíteni őket. Közösségbe hívni – a közösség részévé válni. Szükségesnek tartom, hogy a gyermekek és a fiatalok is megtalálhassák helyüket, szolgálatukat a szentmisékben és a közösségben.

Különleges öröm számomra, amikor azt látom, hogy egyre több család vesz részt a szentmiséken, és a legkisebbek is ott vannak szüleikkel. Ilyenkor derű és élet költözik templomunk régi falai közé. Kincsként tekintek ezekre a gyerekekre, akik talán felnőve is plébániai közösségünk újabb generációját alkotják.

Bíró Gyula

1979 – ben született Berettyóújfaluban.

A Gál Ferenc Főiskola képzésfejlesztési igazgatója, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda intézményvezetője, főiskolai mestertanár a GFF ESZK társadalompedagógiai tanszékének oktatója,  a DE BTK óraadója.

Végzettségét tekintve: óvodapedagógus (TSF), tanító-ember és társadalomismeret szak (TSF), szakvizsgázott szakértő, közoktatási vezető (DE BTK), etika – ember és társadalomismeret egyetemi szak (EKTF BTK).

Több tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője, országos szakmai szervezetek tagja. Jelenleg Szarvason él.

Add Any content here

Daridáné Kovács Katalin

Darida Istvánné Katalin vagyok a férjem Darida István a Vadászkürt Vendéglő
tulajdonosa. Két fiú gyermekünk van Roland és Péter, akik Szarvason élnek.

Dr. Igriczi Zsuzsanna házi gyermekorvos mellett asszisztensként dolgozom. Szeretnék a közösségünk összetartásában és szervezési munkákban segíteni.

Dr. Lipcsei Imre

Dr. Lipcsei Imre vagyok a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán tanszékvezető, főiskolai tanárként dolgozom. Tizenhárom év dékáni szolgálatot követően Dr. Kiss-Rigó László püspök atya megbízott a Szent Gellért Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatói feladataival. Az egyházmegye katolikus középiskoláinak, általános iskoláinak és óvodáinak munkatársait és diákjait igyekszem közelebb hozni Szarvashoz és Magyarország egyetlen Szent Klára nevet viselő templomához.

Feleségemmel, Czifra Magdolnával szentségi házasságban élek és részt veszek az egyházközség életében.

Nagy Gábor

Nagy Gábor vagyok, feleségemmel 3 fiúgyermekünket neveljük (Csanád, Lukács, Regő).

Eldöntöttem hogy ettől az évtől kezdve aktívabban be szeretnék kapcsolódni a plébánia és a gyülekezeti élet építésébe. Korábbi években alkalmanként vállaltam feladatokat közösségi összejöveteleken az étkezések megszervezésében lebonyolításában segédkeztem ( hittan táborok záróebéd ).

Jelenleg egyéni vállalkozó vagyok, amennyiben a munkám és egészségem engedi a jövőben elsősorban a gyülekezetünk építésében kiteljesedésében szeretnék segíteni.

Gyakorlati és lelki tapasztalataimat amit az eddigi életemben szereztem szeretném segítségként felajánlani: kapcsolatteremtések, karitatív szervezésekben részvétel, fizikai munkák megszervezése, megvalósítása, lelki élet építése területeken.

Különösen fontosnak tartom gyülekezeti életünkben tapasztalható fellendülést tartóssá tenni, megszilárdítani.

Gyekiczkiné Piroska

Szarvason vagyok immár 1985 óta óvodapedagógus a jelenlegi munkahelyemen, a Gál Ferenc Szarvasi Gyakorló Általános Iskolában és Óvodában. A Szarvasi Szent Klára Egyházközségben 1994 óta vagyok hitoktató.

Feladatomnak tartom óvodapedagógusként, katekétaként, mentorként: Katolikus intézményünkben, óvodámban, hittanos csoportokban, nyári hittan táborokban a gyermekek hitéleti nevelését, a hallgatók, hitoktató társaim segítését, a hitéleti programok, ünnepek szervezését.

Egyházközségi képviselőtestületi tagként pedig élő kapcsolatokat ápolni a katolikus közösséggel, plébános atyával, a szülőkkel, családokkal, város hitoktatóival, és ezzel is erősíteni egyházközségünkben a hitéleti nevelést, a katolikus iskola, és az egyház kapcsolatát, együttélését.

Borosné Veszeli Katalin

Dr. Borosné Veszeli Katalin Ilona vagyok. Két felnőtt fiunk van, akik Budapesten élnek és egy unokánk. Születésem óta Budapesten éltem 1986-ig, kis kitérő után már közel 34 éve élünk Szarvason férjemmel együtt.

2005 december 08-án férjemmel egyházi esküvőt kötöttünk. Ettől az időtől, aktívan veszek részt a Szt. Klára templom közösségének életében: ha lehet mindennapi szentmise és ott felolvasás, önállóan eljutni nem tudó idősek felkarolása, énekkar, rózsafüzér társulat és vidéken több napos lelkigyakorlatokon aktív részvétel, Mejugorjei zarándoklat.

Vidácsné Szurgent Éva

Család: Vidács Jenő a férjem és 3 lányunk van, ill. 3 unokánk 

Plébániával való eddigi kapcsolatom: képviselő testületi tag voltam, jegyzőként

Foglalkozás: könyvtáros és hitoktató a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

Kompetenciák: nyelvismeret és alapfokú számítógépes ismeret

Miben tudnál és szeretnél szolgálni a plébániai közösségben: pl. vállalom továbbra is a jegyzőséget.

Mit tartasz különösen fontosnak: a fiatal szülők és családjaik bevonását a plébánia életébe, és a rózsafüzér társulat működését.